Coaching en Systeemtherapie bij ZIGCOM

                                                                                                     

2. Traject conflict en ‘macht’

 

 

Het conflict

Een ieder van deelnemers aan een (werk)conflict probeert gelijk te vinden en te krijgen.

Onderling gebruiken zij dan een eigen ‘recht’ en een zelfonwikkelde ‘waarheid’ om zichzelf te handhaven.

Dan wordt gemakkelijk samenwerken steeds moeilijker.

De werksfeer verandert in een grimmige sfeer van onvrijwillige GEbondenheid en negatieve betrokkenheid, van wantrouwen en vijandigheid.

 

 

Ziekteverzuim en burnout

Gaande het conflict wordt door uitputting en vermoeidheid de mentale druk op een ieder van de deelnemers steeds groter.

Er is tenslotte weinig concentratie over voor werk en dit gaat ten koste van intermenselijk contact.

Er vallen medewerkers uit.

Ziekteverzuim en burnout liggen op de loer.

 

Begeleidingstrajecten

Binnen een begeleidingstraject worden oorzaken van een conflict zichtbaar gemaakt aan de deelnemers in dat conflict.

Zij leren hier de ‘geheimen’ van afstemming en gaan dan anders om met hun omgeving.

Zo reizen de deelnemers van het gebied van oud geheugen, van ‘dwingend  moeten’ en van ongewenste GEbondenheid naar het gebied van nieuw geheugen, van ‘ik mag er zijn’ en van zelfgekozen VERbondenheid  en  Creatief Bewustzijn.

wp4efeaf14.png