Coaching en Systeemtherapie bij ZIGCOM

                                                                                                     

Trajecten en Communicatief  Rijbewijs

 

Eerst dacht een ieder van ons dat alles maar om  één  zaak ging.

Eén zaak en dat was dan de hoofdzaak.

Die hoofdzaak houdt iemand in een uitsluitend en dwingend perspectief.   

Gelukkig kan een steeds meer wisselend en bevrijdend perspectief ontstaan door het volgen van een begeleidingstraject.

En iedere gewone zaak wordt dan ineens z’n eigen hoofdzaak.

En iedere hoofdzaak wordt ook weer een heel gewone zaak.

Zo leren we te spreken, te handelen en te luisteren in een door ons

aangestuurde wereld.

Met deze tocht in een traject ontstaat een ‘veelkleurig’ en ‘dynamisch’

omgangspalet met nieuwe processen van Zelfsturing.

En dit in relatie tot gewenste anderen.

Zo maken de deelnemers aan een traject een reis van oud geheugen  in  onvrijwillige GEbondenheid naar nieuw geheugen in vrijwillige VERbondenheid.

Zo  leren we optimaal te functioneren  in een door ons aangestuurde wereld

Zo ontstaat  een nieuw ‘levensspel ‘, een dans van luisterend handelen, van Creatief Bewustzijn en van een nieuw Communicatief Rijbewijs.

 

 


                                                                                                  
Han Wassenaar

 

 

 

wp4efeaf14.png